ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Обществен съвет

Състав на Обществен съвет:

- Камелия Василева - родител на учиник от ІІ и VІ клас - председател

и членове:

- Владимир Иванов - родител на учник от VІ и Х клас

- Димитричка Маринова - родител на ученик от ІV клас

- Михаил Димов - гл. счетоводител, Община Балчик

- Петър Началников - представител на работодателите

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж тук