ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

За нас

Помощно училище Интернат Академик Тодор Самодумов се намира в село Кранево, община Балчик и предлага обучение на деца с умствена изостаналост по специалността работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.

 

Помощно училище Интернат Академик Тодор Самодумов се финансира с общински средства, като обучението протича в една учебна смяна. Училището е добре обзаведено и се поддръжа нивото на чистота.

 

Помощното училище в село Кранево приема деца с умствена изостаналост за обучение по специалността работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.

 

При успешно завършване на децата се осигуряват достатъчни знания за да практикуват изучаваната специалност.

 

Помощно училище Интернат Академик Тодор Самодумов разполага със специалисти педагози, способни да предоставят знанията на децата по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

От учебната 2017-2018 година училището е пребразувано в Център за специална образователна подкрепа.

В оборудваните кабинети се осъществява обучение и рехабилитация на насочените от регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование ученици.