ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Екип

Директор - Желязко Атанасов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

Психолог - Веселина Любчева

Логопед - Миланка Филева

Рехабилитатор - Венелин Върбанов

Старши учител на деца с УИ - Снежана Стоянова

Старши учител на деца с УИ - Филка Кирова

Старши учител на деца с УИ - Галя Боева

Старши учител на деца с УИ - инж. Надя Христова

Старши учител на деца с УИ - Живко Порожанов

Старши учител с УИ - Иванка Ганчева

Старши  учител на деца с УИ - Марина Маринова

Учител на деца с УИ - Цоньо Атанасов

Учител на деца с УИ - Нели Жекова

Учител на деца с УИ - Мая Шопова

Учител на деца с УИ - Балчо Балчев

Учител на деца с УИ - Николай Димитров

Учител на деца с УИ - Галина Вълчева

Възпитател - Драгомир Илиев

Старши възпитател - Димитър Драганов

Възпитател - Валентина Първанова

Възпитател - Ирина Драганова

Старши възпитател - Валентин Александров

Възпитател - Вела Георгиева

НЕПЕДАГОЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

Главен счетоводител - Данаил Герджиков

Касиер - Валентина Първанова

ЗАС - Тодорка Иванова

Домакин - калкулант - Силвия Николова

Готвачи: Йорданка Дженкова, Светла Йорданова

Работник кухня - Светлана Димитрова

Огняри - Николай Борисов

Хигиенисти- Дияна Неделчева, Гинка Спасова, Росица Константинова, Валя Панайотова