ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Екип

Директор - Желязко Атанасов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

Психолог - Веселина Любчева

Логопед - Миланка Филева

Рехабилитатор - Венелин Върбанов

Старши учител на деца с УИ - Снежана Стоянова

Старши учител на деца с УИ - Филка Кирова

Старши учител на деца с УИ - Галя Боева

Старши учител на деца с УИ - инж. Надя Христова

Учител на деца с УИ - Марина Маринова

Учител на деца с УИ - Цоньо Атанасов

Старши учител в ЦДО - Иванка Ганчева

Старши учител в ЦДО - Нели Жекова

Старши учител в ЦДО - Мая Шопова

Старши учител в ЦДО - Димитър Драганов

Старши учител в ЦДО - Галина Вълчева

Възпитател - инж. Димитър Георгиев

Старши възпитател - Живко Порожанов

Старши възпитател - Искра Михова-Йонкова

Старши възпитател - Стоянка Христова

Старши възпитател - Валентин Александров

Възпитател - Вела Георгиева

НЕПЕДАГОЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

Главен счетоводител - Данаил Герджиков

Касиер - Валентина Първанова

ЗАС - Тодорка Иванова

Домакин - калкулант - Силвия Николова

Готвачи: Пламен Първанов, Светла Йорданова

Работник кухня - Свелана Димитрова

Огняри - Николай Борисов

Хигиенисти- Дияна Неделчева, Гинка Спасова, Росица Константинова