ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

 

 

 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА НА ЦСОП - Кранево в БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ

 Деца от ЦСОП Кранево и детската градина в Оброчище дариха капачки и стотинки за кампанията (ВИДЕО)

 

Капачки и жълти стотинки, събрани от децата от Центъра за специализирана образователна подкрепа „Акад. Тодор Самодумов” Кранево и детската градина в Оброчище, бяха дарени днес следобед за благотворителната кампания „Капачки за благотворителност - МБАЛ Добрич”.
„Децата от 1-и до 12-и клас се включват със страхотен ентусиазъм в кампанията. Не се изхвърля бутилка с капачка”, обясни за Медийна група „Добруджа” преподавателят в ЦСОП Димитър Георгиев. За много кратко време децата са събрали над 20 лева от жълти стотинки, допълни той.
Домакинът на детската градина в с. Оброчище – Петя Борисова също донесе днес, с автомобила си, това, което малчуганите са събрали.
Организаторът на кампанията Димитрина Младенова сподели, че следващото предаване на събраното количество капачки ще бъде през април. Тя призна, че ще бъде на разположение дори и през почивните дни. „Когато си се захванал с благотворителност, няма почивни дни”, казва с усмивка Младенова. Тя се обръща към всеки, който желае да бъде събирателен пункт – да се обърне към организаторите на кампанията.

Репортаж на Христина Карамфилова и Петър Петров

 

 

 

 ПОКАНА

За Вас родители -

Каним Ви на  тържество по повод Рождество Христово и Новата 2019 година,

което ще се проведе на 18 декември 2018 г. от 13:30 часа в Актова зала на ЦСОП - Кранево! 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА УЧИЛИЩЕ ОТ 17 септември 2018 година

График на дейностите за учебната 2018-2019 година - Заповед на МОН

 

 

 

 

НА УЧИЛИЩЕ ОТ 16 ЯНУАРИ

 

Област Добрич

Неучебни 12и 13 януари 2017 г. за училищата в общините Балчик, Ген. Тошево, Добричка, Крушари, Каварна, Тервел и Шабла. 

Съгласно справката на МОН от днес - http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2398

 

 

 

Удължаване на ваканцията

07.01.2017

Със заповед на кмета Николай Ангелов се удължава ваканцията за учениците от учебните заведения на територията на община Балчик. Всички пътища в района са затворени за движение на МПС. 

 

източник: http://www.balchik.bg/bg/news/388-%d1%83%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5

 

 

Съобщение

Уважаеми колеги, родители и ученици,

във връзка със Заповед № РД - 09-9/04.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката - 05 и 06 януари 2017 г. са обявени за неучебни дни - заповед виж тук  

 

 

Събрание на родителите

ПОКАНА

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ПУИ „Акад.Т.Самодумов" — Кранево.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 30.11.2016 Г., от 13:00 ЧАСА СВИКВАМ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПУИ „Акад.Т.Самодумов" — Кранево НА ВСЕКИ КЛАС, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

 СРЕЩАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПУИ „Акад.Т.Самодумов" — Кранево С ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА „ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ” ОТ ЗПУО И ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.

2. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ВОДЕНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СРЕЩАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИЗБОРА, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА.

3. ИЗБОР НА ТРИМА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  И ДВАМА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ.

4. ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО, С КОЯТО УДОСТОВЕРЯВАТ ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.5, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.

 ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК ПО ВРЕМЕ НА РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЕНЕОБХОДИМО И Е АКТ НА ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО И ДОБРО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ!

 С УВАЖЕНИЕ,

Галя Боева

Директор на ПУИ „Акад.Т.Самодумов" — Кранево

 

 - Изображение 1